1349662091-2990362201_n1349662091-3065773029_nasascca100003-thm-bjna00129-00592-t  

蘇花古道-羅大春開路紀念碑
為了打通蘇澳與花蓮之間的交通,蘇花古道的開鑿將領由夏獻綸開始,羅大春續建。
同治13年(1874)5月27日,臺灣兵備道員夏獻綸咸同參將李學祥一營兵力,由臺南府城乘輪船北上,繞過東北,於6月3日抵達蘇澳。道員夏獻綸從南澳起工,計6月16日至21日止,已開路九千七十餘丈,於7月開至東澳,共20里清里。
同年,沈葆楨奏派陸路提督羅大春赴臺駐紮蘇澳,籌辦「開山撫番」事務,羅大春違旨未到任之前,由夏獻綸代之。羅大春故奏請別調鎮將移紮,因蘇澳情形吃緊。他仍未就任,清廷下令革職留任。
6月20日,羅大春終於由福建泉州秀塗搭「靖遠」來臺,22日抵達臺南府城安平。
羅氏7月1日離開安平府城,循陸路,於13日抵達蘇澳。17日,接辦夏獻綸所移交的臺北防務與「開山撫番」的工作。7月,陸路提督羅大春接任北路開鑿工程,從東澳起工。同年11月,開抵花蓮港北岸,半年之內便已開通「蘇花古道」。
紀念碑文如下:
大清同治十三年六月丙戌福建陸路提督黔中羅大春欽奉諭旨巡防臺朔開禁撫番秋七月癸丑師次蘇澳八月辛未達大南澳初臺澎道江右夏獻綸以千人伐木通道自蘇澳及東澳七月戊午還郡東澳以往萬山茸然恒古未薙兇番伏戎大為民害大春徵募濟師斧之斤之階之級之碉之堡之又從而以番說番招撫之於戲軍士縋幽鑿險宿瘴食雱疫癘不侵道路以闢朝廷威福也將校用命也不可不紀囑幕次三衢范應祥撰文三山應道木書丹龍眠方宗亮齊安高士俊選石勒諸大南澳道左黔中馮安國監造

    全站熱搜

    nicecasio 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()