0022548403_+10a1603242335_10

蒂娜·丁(越南語:Tinna Tình;1982年-),越南語名丁氏晴(越南語:Đinh Thị Tình),是一位在越南活躍的女歌手,演員,模特。出生在歐洲,擁有越南,捷克血統,父親是越南人,母親是捷克人。畢業於捷克國立音樂學院聲樂系。她也是少數可以用4種語言(英語,法語,捷克語,越南語)演唱歌曲的歌手之一。除了歌唱外,公眾還熟悉蒂娜·丁是一位充滿前途的時裝模特。她被評價為捷克共和國最成功的青年歌手。回越南發展時,選擇抒情音樂流派。
獲獎榮譽
電影《Trò đùa của Thiên Lôi 》角色獲越南電影協會最具前途青年女演員獎。


Tina Tình: Không lấy sex để câu khách | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

tinh


Tinna Tình ‘tái xuất’ sau 4 năm với dự án phim tâm linh - VietNamNet

tinna-tinh-tai-xuat-sau-4-nam-voi-du-an-phim-tam-linhtinna-tinh-tai-xuat-sau-4-nam-voi-du-an-phim-tam-linh-1從姜尚起到如今,歷史上共有102個氏都是從姜姓繁衍而來,有的姓氏還有別的起源,但是姜姓卻是他們最初或最重要的起源。其中包括呂姓、許姓、章姓、謝姓、齊姓、高姓、國姓、雷姓、易姓、方姓、文姓、申姓、盧姓、柴姓、慶姓、賀姓、紀姓、丘姓、薄姓、賴姓、蓋姓丁姓、査姓、封姓、邱姓、崔姓、駱姓、左姓、充姓、酈姓、逄姓、連姓、向姓、谷姓、聶姓、尚姓、焦姓、柯姓饒姓、景姓、浦姓、厲姓、強姓、斜姓、晏姓、檀姓等64個單字姓氏和淳于、東郭、高堂、子雅、雍門、申屠、公牛姓等38個複姓。


姜太公後裔-丁姓/國民黨台北市長參選人丁守中/台灣進士-丁壽泉 1846-1886彰化鹿港人-鹿港丁家確實是回族後裔-對岸祖墳的墓碑刻有回文,當地的親族仍然信奉回教,不吃豬肉。 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 ::WeShare


 

    全站熱搜

    nicecasio 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()