2021-03-27_2306132021-03-27_230921

Facebook

201508009201508012201508013201508011201508008201508006201508007201508003201508004201508001 (1)201508002

"文靖書院"銅封面[xǔ]
“文靖书院”铜盨[xǔ] | 湖南省博物館 https://bit.ly/31CsVAF

通高22.1釐米,口徑長28.5釐米、寬23.9
厘米 瀏
陽徵集 缺蓋,器身斂口,腹外鼓,平底,花邊形圈足外撇,腹兩側各有獸首銜環。 器身飾獸面紋、凸棱紋、幾何雲紋等。 內底有篆書銘文"大元大德己已年四月壹日丙子潭州路瀏陽州文靖書院作寶彝恭祀□□其攸司萬年永保用。 ""大德"為元成宗的年號,從1297-1307年,共9年。 己已年為大德第六年,即1302年。 潭州是隋朝至明朝時期州治或府治長沙的古稱,曾作為一級行政單位,是大部分湖南地區以及部分湖北地區在古代的稱呼;也曾作為二級行政單位,地域包括今長沙、湘潭、株洲、岳陽南、益陽、婁底等地。 元至元十四年(1274年),改潭州為潭州路,為湖廣等處行中書省治所。
銅歌詞為古代食器,用來盛黍、稷、稻、梁等。 此器,西周中期開始出現,沿用至春秋,到春秋後期逐漸消失。 此器為祭祀用器。
深入探索
一、瀏陽文靖書院祭器
湖南省博物館收藏有一批元代瀏陽文靖書院祭祀用器,有豆、囉[xǔ] 、圖案、牺尊、象尊等。
1. 銅豆
通高21.6釐米、蓋徑15.5釐米。 分蓋、器身和圈足三部分組合,器身淺盤,盤底有銘文:「大元大德乙巳四月一日丙午潭州路瀏陽州文靖書院之寶始供祀吏銑山修司其永保用"。 底內空,有圓形缺口。 喇叭狀鏤空圈足。
2. 銅分類[xǔ]
一類通高15.6釐米、口徑23.5-17.3釐米。 曲尺形足,兩側無耳,蓋表和外底有銘文;
另一類通高12.8釐米、口徑22.5-17釐米。 花邊形圈足,兩側有獸首形耳,器內底有銘文,銘文與豆同。
3. 銅illa[fǔ]
通高23釐米,口徑29.1-24釐米。 長方形,蓋和器身相同,有連續起伏的花邊形圈足與捉手,蓋和外底飾獸目紋,內底和蓋內有銘文,銘文與豆同。
4. 銅牺尊
高31.5釐米、長36.5釐米。 牺站立,昂首嘴微張,雙耳豎立,背微下凹,背部開橢圓形口,蓋已失。
5. 銅象尊
通高32.7釐米、口徑36釐米。 象站立,長鼻向後捲曲,牙尖細,背上有圓形口,有蓋,蓋作圓筒狀,頂有捉手,尾下垂,胸部有帶狀飾。
(袁鑫/文)
二、 文廟祭祀
文靖書院於宋紹聖年間(1094—1097)由縣令楊時倡辦。 元代初年廢,后恢復科舉,禮部特派使者到瀏陽修復文靖書院
,以歐陽龍生為山長。 其址為縣治南向陽門內西街,名為文靖書院。 經調查,文靖書院遺址在瀏陽荷花"妙不在高"峰。
《元史》記載祭祀孔子所用牲齊器皿之數:「牲用牛一、羊五、豕五。 "動物形尊有"以牺尊實泛齊,象尊實醴齊。 "器皿有"激情十,豆十,慈國二,簋二,鐙三,铏三,俎三,有毛血豆,正配位同。 綠豆皆二,簋一,小時一,俎一,從祀皆同。 "元代瀏陽文靖書院的祭器,雖然品種不全,其中的牺尊和象尊也是組合到此組祭器中,仍可見當時祭祀的盛況。 特別是創辦書院的楊時,也在書院中受到香火祭祀。
清光緒《湖南通志》卷七十二《祀典》記載:文廟祀典官祀每年二次,即"春秋仲月"(農曆二月和八月,八月二十七日孔子誕辰)。 祭先師孔子於泮宮,以復聖顏子、宗聖曾子、述聖子思、亞聖孟子為"東西四配";還有"東西十二哲";"東廡四十先賢";"西廡三十九先賢";"東廡三十二先儒";"西廡三十一先儒"。 陣容龐大,場面壯觀。
祭孔儀式有嚴格的規定,祀前要淨廟,陳器,省牲。 祭祀分主祭官、分獻官、陪祭官。 祭祀當天各具朝服,廟門外步行,文左武右由棂星門入,升次序坐,陪祭官自知縣以下皆站立。 鼓聲響起,廟內胥役等人俱出至巡警牌外。 鼓樂聲中,各官整冠依次就位伴唱,上香,三跪九叩首。 行初獻禮,主祭官自東階進大殿左門,詣至聖先師孔子神位前跪獻帛獻爵,叩首,再詣祝案前跪讀祝文。 分獻官、陪祭官皆跪下。 樂聲再起,三叩首,儀式完成。 再至復聖、宗聖等神位前,重複上述儀節。
清代瀏陽的祭孔大典陳設,正位、四配和東西兩廡均設案。 正位設一案,擺設帛一、爵三、登一、铏二、放到簋各二、精靈豆各十、牛一、羊一、豕一、鐙一、爐一、尊一;四配各設一案,擺設帛各一、爵各三、铏各二、ment簋各二、帛 豆各八、羊各一、豕各一、鐙各二、爐各一、尊各一;東西兩廡各設二案,擺設帛各一、爵各三、的東西簋各一、的東西豆各四、牛、羊各一、豕各一、鐙各二、爐各一、尊三。
清代瀏陽文廟的祭器、樂器保存完整,祭孔古樂舞居全國之首。 瀏陽古樂是清代道光年間瀏陽樂律學家邱之稑大膽衝破幾千年來"非天子不議禮、不作樂"的禁忌、修正康熙皇帝所作《律呂正義》的樂律缺陷,在發掘整理古代"韶樂"的基礎上創製而成,清代瀏陽文廟是古代"韶樂"的完美再現,連曲阜文廟也曾前來學習。 曾國藩曾贈予瀏陽文廟「雅淡和平」、「精深正樂」兩塊匾額,歷史上有「國樂古禮在瀏陽」之盛譽。
相關評論
1. 《中國南方地區宋元時期的仿古青銅器》 ,王牧,《南方文物》2011年第3期
2. 《宋元仿古青銅器上的紋樣》 ,王牧,《收藏家》2010年10期
“文靖书院”铜盨[xǔ] | 湖南省博物館 https://bit.ly/31CsVAF

    全站熱搜

    nicecasio 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()